Βίλα Κούνδουρου

Βίλα Κούνδουρου

 

Πρώτη φορά

σ` αυτό το συμπαθές παρκάκι

εφίλησα κορίτσι εις το στόμα

 

Ολούθε αλμυρίκια

παγκάκια δω και κει

η θάλασσα να επευφημεί

κείνο το παιδικό κατόρθωμα

του έρωτος

τ` άνοιγμα των σπηλαίων

 

Θωπεύματα- παφλάσματα κυμάτων

επί τραχέων βράχων

διέγερση ωσεί δένδρο ευθυτενής

λυσιτελής αγκίστρωση σε χείλη κορασίδος

απαγορεύσασα την χειρ μου να εισέλθει

εις τους ναούς της ζωοδόχου της πηγής

 

Καθώς εκείνη έκρινε ως όφελος

ως μια γαλούχηση υψίστης σημασίας

ουχί μονάχα την ηδονή ν` αδράξει

αλλά συνάμα σιωπηρώς να διαφυλάξει

τινών σημείων της

την ανεξαρτησία

 

Δεν ήτο αγάπη

ούτε μια ανασφάλεια

ούτε μια μυθοποίηση

το αναφερθέν κορίτσι

δεσμοί φιλίας η πλεκτάνη μας

όχι έρωτος δεσμά

 

… Βρέθηκα εδώ να μαραζώνω

το όσιο μάθημα λησμόνησα

τοποθετών επί του έρωτος απάτη

κτίση

και άλλα προσωπεία

εις εγωισμών υπέπεσα τη νοσηρή φενάκη

βρέθηκα δω να μαραζώνω

σ` αυτό

το συμπαθές παρκάκι

 

Φωκάς .

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *