επιστολή στην ευτυχία

επιστολή στην ευτυχία

             

                      «ίκαρος»

 

κρατώντας ικάρια απόσταση απ΄ τα κύματα

παρατηρώ πως ο πόθος διαστέλλει 

τις κόρες των ματιών και των ανθρώπων 

 

πως η λαγνεία και η ορμή που ο υδροχόος μοναχά μας δίδαξε 

εξομαλύνουν τις φυσικές διεργασίες

και τον εγγενώς τελεολογικό χαρακτήρα της ύλης

 

πως ένας μάγος 

με τη χειραγώγηση δεκαεννέα συμβόλων

αναγεννά όλες τις αρχαίες επιστήμες

 

(…)

 

πως στην εποχή του Σακάτη

ακόμα και η αυτοχειρία καθίσταται πράγμα αδύνατο

(πράξη αδύνατη)

 

~σημείωση~

η πέμπτη στροφή

είναι η σιωπή

στιγματισμένη από τη σύγχυση της διυστικής αντίληψης