Παρασκευή

Παρασκευή

Από κείνο το βράδυ 

ένα ρήμα κατατρώει 

καθημερινά την ψυχή μου

«έρχομαι».

Οι μέρες που ήρθες

οι μέρες που δεν ήρθες 

αυτές που θα ’ρχόσουν 

κι οι άλλες που η ψυχή μου 

φώναζε τόσο δυνατά

«έλα».

Στην αναμονή σου πώς να ανθίσουν τα γιασεμιά;

 

Φρέσα