Προσωπογραφία

Προσωπογραφία

Αιχμάλωτος της ομορφιάς·

αιχμάλωτος του παρελθόντος.

 

Αιχμάλωτος του παρελθόντος·

αιχμάλωτος της ομορφιάς.

 

Της ομορφιάς του παρελθόντος

— του παρελθόντος της ομορφιάς

 

αιχμάλωτος

αιχμάλωτος

αιχμάλωτος

 

γ.π.