Μικρογραφίες_Νο8

Μικρογραφίες_Νο8

Νομίζω κοντά δυο μήνες
έχω να σε πιάσω και να σε μυρίσω.
Τίποτα δηλαδή,
μπροστά στα χρόνια που έκανα να σε βρω.

 

κάπα μικρό