Θεσσαλονίκη 3

Θεσσαλονίκη 3

Οι σκύλοι κοιτάζαν σαστισμένοι

οι γέροι σκούζανε προειδοποιητικά

κάτι κακό ερχότανε

σαν θεία τιμωρία

ή γυναικεία εκδίκηση

τα κορίτσια σιδερώναν κιόλας

τα μαύρα τους φουστάνια

κι οι άντρες γυάλιζαν

τα όπλα τους

 

καλύτερα να εκκένωνα το σώμα μου

απ’ την καρδιά του

όμως προτίμησα να φύγω νικημένη

ενώ πίσω οι φίλοι μου

κηδεύαν τη Θεσσαλονίκη.

 

Fata Morgana

*η φωτογραφία της αγαπημένης Αγγελίνας Μιχάλη

1η δημοσίευση: Μανδραγόρας, τχ 46, Μάιος 2012.