Ποιηματάκι

Ποιηματάκι

ΚΕΦΑΛΗ Λβ΄

 Ο Αλπινιστής (Αλπινίζειν)

 

Συνείδηση είν’ η αρρώστια,

 επίγνωσις.

Ότι γίνεται, καλώς γίνεται.

 Διότι αβούλως.

 

Δεξιότις,

πρόθεσις και πράξις.

 Ω! Ανωμαλία και παραλογισμός.

 

……………………………………………………

 

Έχοντας τούτο στην καρδιά, δίχως μυαλό κατέχοντάς το

Προσέγγισε το άπειρο, εκείνη τη φορά

Όπου το είδωλο του δυισμού είναι πλεονάζον.

 

Τώρα,

όντας ολόκενος,

μετουσιώνεσαι σ’ ενέργεια,

  πράξη αμαγάριστη.

………………………………………….……………………………..

 

Έτσι εμίλησεν εκείνος

-που του ήταν γραφτό ν’ αντέξει ως το τέλος-

καθώς επήδουνε από βράχο σε βράχο,

χωρίς να το καταδεχτεί ποτές του

να χαμηλώσει τη θωριά στο χώμα.

 

 

 

    Χ.

 

 

*διασκευή του “Mountaineer”, του Aleister Crowley (Frater Perdurabo) από το Book of lies.