Καρτ-ποστάλ

Καρτ-ποστάλ

Πόσους μνηστήρες να σκοτώσω να σε φτάσω;
Πόσα ποτάμια, πες μου, κρύα να περάσω;
Βρες μου έναν κήπο και τον πόνο μου θα θάψω
Το πρώτο γάλα μου για σένα θα φυλάξω
Από το σώμα και το φως σου να χορτάσω
Που είσαι η ζωή κι όλα όσα πόθησα να φτιάξω.


*πίνακας: Ν. Γ. Πεντζίκης, Ο κήπος μας στη Θεσσαλονίκη [τέμπερα, 1952].

Author

// Εξάντλησα τον λυρισμό και πάω γυμνός στον χαμό //