Δεν το βλέπω δεν υπάρχει

Δεν το βλέπω δεν υπάρχει

Δεν το βλέπω δεν υπάρχει.
δεν το βλέπω δεν υπάρχει;
κι αν το βλέπω χωρίς να το βλέπω
κι αν υπάρχει πιο πολύ απ’ ό,τι βλέπω;
διότι βεβαίως το είδα κάποτε
καθόσον φυσικά κάποτε υπήρξε
(θέλω να πω υπήρξε εδώ)
έτσι που το ’βλεπα στα σίγουρα
κι ήταν τελείως περιττή η στίξη.

Author

// Εξάντλησα τον λυρισμό και πάω γυμνός στον χαμό //