Γκρέτελ

Γκρέτελ

Κομμάτια κόβω απ' το κορμί μου
να βρω τον δρόμο για το σπίτι
στη θέση του συνοδηγού η Λύπη
κι όλο τελειώνει το ψωμί μου
Δώσε μου λίγη υποτέλεια
να βυθιστώ ξανά στα λάθη
πότε αρχίζει η οικογένεια
και πού τελειώνει η αγάπη;

Χάρτης οι ουλές πάνω στο δέρμα
να βρω τον δρόμο που είχα χάσει
πόσο μακριά μπορεί να φτάσει
ο άνθρωπος για ένα κέρμα;
* Φωτογραφία: Η Silvana Mangano στο "Θεώρημα"
του Pier Paolo Pasolini (1968).

Author

// Εξάντλησα τον λυρισμό και πάω γυμνός στον χαμό //