Παρ’ όλα αυτά

Παρ’ όλα αυτά

Παρ’ όλα αυτά,
δεν έχει ξεχάσει το στόμα μου να χαμογελάει
κι εγώ το αφήνω
(Αναγνωρίζω την απόγνωση
διότι θήτευσα κάποτε στη χαρά)
Θυμάται ακόμα το στόμα μου να χαμογελάει
κι εγώ το αφήνω
είναι ένας τρόπος κι αυτός να δείξεις τα δόντια
(Δεν σημαίνει ότι δεν σφίγγω τις γροθιές μου,
δεν σημαίνει ότι δεν υψώνω τις σφιγμένες μου γροθιές)
Θυμάται ακόμα το στόμα μου να χαμογελάει
κι εγώ το αφήνω
(Όχι γιατί έχω ξεχάσει τι συνέβη ‒ κι ούτε πρόκειται)
Αλλά επειδή δουλειά μου είναι να φαντάζομαι,
επειδή χρέος μου είναι να φτιάχνω,
παρ’ όλα αυτά, νέες εικόνες, πιο όμορφες.

Author

// Εξάντλησα τον λυρισμό και πάω γυμνός στον χαμό //