Θεσσαλονίκη, 26.ΙΙ.2023

Θεσσαλονίκη, 26.ΙΙ.2023

Στο ψεύτικο φεγγάρι

— το μισό —

που ανάβει κάθε νύχτα

με φως ηλεκτρικό

 

δυο άνθρωποι ψαρεύουν

— στο σκοτάδι —

κρατώντας δυο καλάμια

στο μαύρο το νερό

 

Πιστεύουν πως τα ψάρια

— άκου! —

τάχα θα ξεγελάσει 

το ψεύτικο το φως

 

Πιο πίσω καθισμένοι

— στο σκοτάδι —

δυο άνθρωποι μιλάνε

για κάτι μυστικό

 

και ένας στύλος δείχνει

— σαν βέλος —

στο ψεύτικο φεγγάρι

στο μαύρο το νερό

 

γ.π.