Το κανονικό ένα

Το κανονικό ένα

Βαρέθηκα να γράφω

σε πρώτο πρόσωπο·

 

Βαρέθηκα να γράφω

όλο για μένα,

γι’ αυτό το ένα

που είναι μισό·

 

Πότε θα γράψω για σένα·

 

Πότε θα γίνουμε το ένα

το κανονικό·

 

*ποίημα/φωτογραφία: γ.π.